Jag är född och uppvuxen i Ljungbyhed i Skåne. Bosatt i Sölvesborgs kommun i Blekinge. Jag har ett galleri i Hörvik som är öppet året runt. 

Att skapa och vara kreativ är något som har intresserat mig redan sedan barndomen. I mina bilder strävar jag efter enkelhet i färg och form och med detta vill jag skapa lugn och harmoni.

Jag experimenterar gärna med ytor och strukturer och använder mig av akryl som jag lägger i lager på lager och som bildar en skrovlig taktil yta. Emellanåt blandar jag den skrovliga ytan med det blanka guldet eller järnplåt präglad av tidens tand. Det blanka guldet och den skrovliga plåten blir som två motsatta poler som skapar en spänning. De livsmärkta plåtbitarna ger en opolerad dimension och gestaltar fragment från en annan tid med en annan slags skönhet.

Många av mina bilder utmärks av raka konturer fast uppbrutna och förskjutna i flera parallella skikt och linjer som bildar kubistiska landskap. Ibland löser jag upp landskapet genom att låta färgen få fritt spelrum över duken.

Naturen och havet är ofta en källa till inspiration även om det kanske inte alltid är det första man tänker på när man ser mina bilder. Vid havet finns den harmoni jag söker men också en spännande oförutsägbarhet. Jag tangerar gränstrakterna mellan figurativa och abstrakta landskap och miljöer. Ofta återkommer jag till horisonten i mina bilder. Något som ofta fascinerar mig är just den mystik och hemlighetsfulla oåtkomlighet som präglar horisonten och som sätter igång mina tankar och skapar en inre längtan och nyfikenhet.

Jag vill inte styra betraktaren utan vill att det ska finnas möjlighet för var och en att tolka och ta till sig mina bilder utifrån var och ens personliga tankar och upplevelser.

Om konstnären

Jag är född och uppvuxen i Ljungbyhed i Skåne. Bosatt i Sölvesborgs kommun i Blekinge. Jag har ett galleri i Hörvik som är öppet året runt. 

Att skapa och vara kreativ är något som har intresserat mig redan sedan barndomen. I mina bilder strävar jag efter enkelhet i färg och form och med detta vill jag skapa lugn och harmoni.

Jag experimenterar gärna med ytor och strukturer och använder mig av akryl som jag lägger i lager på lager och som bildar en skrovlig taktil yta. Emellanåt blandar jag den skrovliga ytan med det blanka guldet eller järnplåt präglad av tidens tand. Det blanka guldet och den skrovliga plåten blir som två motsatta poler som skapar en spänning. De livsmärkta plåtbitarna ger en opolerad dimension och gestaltar fragment från en annan tid med en annan slags skönhet.

Många av mina bilder utmärks av raka konturer fast uppbrutna och förskjutna i flera parallella skikt och linjer som bildar kubistiska landskap. Ibland löser jag upp landskapet genom att låta färgen få fritt spelrum över duken.

Naturen och havet är ofta en källa till inspiration även om det kanske inte alltid är det första man tänker på när man ser mina bilder. Vid havet finns den harmoni jag söker men också en spännande oförutsägbarhet. Jag tangerar gränstrakterna mellan figurativa och abstrakta landskap och miljöer. Ofta återkommer jag till horisonten i mina bilder. Något som ofta fascinerar mig är just den mystik och hemlighetsfulla oåtkomlighet som präglar horisonten och som sätter igång mina tankar och skapar en inre längtan och nyfikenhet.

Jag vill inte styra betraktaren utan vill att det ska finnas möjlighet för var och en att tolka och ta till sig mina bilder utifrån var och ens personliga tankar och upplevelser.